Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành (BIDV Bến Thành) thông báo thu giữ tài sản để xử lý thu hồi khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Xây dựng S.town, cụ thể như sau:

1. Tổng dư nợ của Công ty Cổ phần Xây dựng S.town tại BIDV – Chi nhánh Bến Thành tính đến ngày 28/02/2022 là 126.444.720.238 đồng, trong đó dư nợ gốc là 101.385.488.432 đồng, dư nợ lãi (lãi trong hạn và lãi quá hạn) là: 25.059.231.806 đồng.

2. Tên tài sản:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: T01, tờ bản đồ số: 06; Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ (nay là xã Thuỷ Bằng, TP. Huế) tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành GCN BD505821, số vào sổ cấp GCN: CH00032 do UBND thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 18/05/2011, cụ thể:

+ Diện tích: 1423,77m2 (Bằng chữ: Một ngàn bốn trăm hai mươi ba phẩy bảy mươi bảy mét vuông);

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 1423,77m2; Chung: Không;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Đấu giá quyền sử dụng đất).

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số T06, tờ bản đồ số: 06; Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ (nay là xã Thuỷ Bằng, TP. Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành GCN: BD505817, số vào sổ cấp GCN: CH00037 do UBND thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 18/05/2011, cụ thể:

+ Diện tích: 1220m2 (Bằng chữ: Một ngàn hai trăm hai mươi mét vuông);

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 1220m2; Chung: Không;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Đấu giá quyền sử dụng đất).

- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số T07, tờ bản đồ số: 06; Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ (nay là xã Thuỷ Bằng, TP. Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành GCN: BD505816, số vào sổ cấp GCN: CH00036 do UBND thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 18/05/2011, cụ thể:

+ Diện tích: 1229m2 (Bằng chữ: Một ngàn hai trăm hai mươi chín mét vuông);

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 1229m2; Chung: Không;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Đấu giá quyền sử dụng đất).

- Tài sản 4: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số: 06; Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ (nay là xã Thuỷ Bằng, TP. Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành GCN: BA272453, số vào sổ cấp GCN: H00039 do UBND thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 10/06/2010, cụ thể:

+ Diện tích: 693m2 (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi ba mét vuông);

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 693m2; Chung: Không;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Đấu giá).

- Tài sản 5: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 142, tờ bản đồ số: 06; Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ (nay là xã Thuỷ Bằng, TP. Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành GCN: BA368710, số vào sổ cấp GCN: H00010 do UBND thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 05/04/2010, cụ thể:

+ Diện tích: 2841,4m2 (Bằng chữ: Hai ngàn tám trăm bốn mươi mốt phẩy bốn mét vuông);

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 2841,4m2; Chung: Không;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Tài sản 6: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số: 6; Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ (nay là xã Thuỷ Bằng, TP. Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành GCN: BE260602, số vào sổ cấp GCN: CH00013 do UBND thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 11/01/2013, cụ thể:

+ Diện tích: 300m2 (Bằng chữ: Ba trăm mét vuông);

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 300m2; Chung: Không;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Đấu giá quyền sử dụng đất).

- Tài sản 7: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 07, tờ bản đồ số: 06; Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ (nay là xã Thuỷ Bằng, TP. Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành GCN: BA272459, số vào sổ cấp GCN: H00033 do UBND thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 10/06/2010, cụ thể:

+ Diện tích: 2142m2 (Bằng chữ: Hai ngàn một trăm bốn mươi hai mét vuông);

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 2142m2; Chung: Không;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Đấu giá).

3. Chủ sở hữu tài sản: ông Lê Ngọc Thiện - bà Nguyễn Thị Huế.

4. Lý do thu giữ: xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định pháp luật.

5. Thời gian dự kiến thu giữ: bắt đầu từ 10h00’ ngày 05/05/2022 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

6. Địa điểm thu giữ: Tại địa chỉ tài sản bảo đảm.

7. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản đảm bảo được xử lý, bán đấu giá thành để BIDV - Chi nhánh Bến Thành thu hồi nợ hoặc đến khi bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

8.  Giá xử lý tài sản đảm bảo: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức bán đấu giá có chức năng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chỉ định.

9. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chỉ định.

10. Mọi vấn đề xin liên hệ:

- Ông Đoàn Trần Minh – Cán bộ đầu mối: Phòng KHDN1.

- Điện thoại: (84.8)39256255.

- Địa chỉ: 85 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}