Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành (BIDV Bến Thành) thông báo thu giữ tài sản để xử lý thu hồi khoản nợ vay của Công ty TNHH An Phú Vinh, cụ thể như sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 334; tờ bản đồ số: 57; Địa chỉ: 1/1 Khu phố 05, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BE545099, số vào sổ cấp GCN: CH01306 do UBND Quận 12, TP. HCM cấp ngày 25/10/2011, cụ thể:

- Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 334; Tờ bản đồ số: 57;

+ Địa chỉ: 1/1 Khu phố 05, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM;

+ Diện tích: 492,6 m2 (Bốn trăm chín mươi hai phẩy sáu mét vuông);

+ Hình thức sử dụng: Riêng: 492,6 m2;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Nhà ở:

+ Địa chỉ: 1/1 Khu phố 05, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM;

+ Diện tích xây dựng: 338,2 m2; Diện tích sàn: 338,2 m2;

+ Kết cấu: tường gạch, mái tole, nền gạch bông;

+ Số tầng: 01.

2. Chủ sở hữu tài sản: Ông Lâm Chí Cường và bà Lâm Minh Phụng.

3. Lý do thu giữ: xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định pháp luật.

4. Thời gian thu giữ: bắt đầu từ 10h00’ ngày 09/03/2022 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

5. Địa điểm thu giữ: Số 1/1 Khu phố 05, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM.

6. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành để BIDV - CN Bến Thành thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

7.  Giá xử lý tài sản đảm bảo: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

8. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chỉ định.

9. Mọi vấn đề xin liên hệ:

Ông Nguyễn Viết Nam – Cán bộ đầu mối: Phòng QLRR.

Điện thoại: (84.8)39253236.

Địa chỉ: 85 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}