Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quận 3 TP. Hồ Chí Mình (BIDV Quận 3 TP. Hồ Chí Minh) thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá:

QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CM 599219, vào sổ cấp GCN số CH 06535 do UBND TP Tân An cấp ngày 06/02/2018.

a. Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 8, tờ bản đồ số: 2-10a.

- Địa chỉ: phường 04, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Diện tích: 2.572 m2, (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm bảy mươi hai mét vuông).

- Hình thức sử dụng:  riêng: 2.572 m2  ; chung: không;

- Mục đích sử dụng: 2.572 m2 đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng.

b. Tài sản gắn liền với đất: Chưa chứng nhận.

* Ghi chú: Diện tích lộ giới: 27,1 m2, diện tích chỉ giới xây dựng: 27,1 m2.

2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản bảo đảm để tổ chức bán đấu giá công khai tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Để đảm bảo việc tổ chức thẩm định giá trị tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy  định của pháp luật, BIDV Chi nhánh Quận 3 TP Hồ Chí Minh lựa chọn và ưu tiên các tổ chức thẩm định giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,....

e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm, ...)

f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).

5. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:

- Thời gian: Kể từ ngày phát hành thông báo và kết thúc chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày ra thông báo.

- Thông tin liên hệ: Bộ phận xử lý nợ - BIDV Quận 3 TP Hồ Chí Minh.

- Địa điểm: Lầu 2 số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: (028)73039139.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}