1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 315 mục máy móc thiết bị (chi thiết tại Phụ lục 1 đính kèm).

- Địa chỉ tài sản: Khu công nghiệp Đông Xuyên – Phường Rạch Dừa – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Việt Nam và 990 Khu phố 3 - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 118.704.000.000 đồng. (bằng chữ: Một trăm mười tám tỷ bảy trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn.); đã bao gồm thù lao dịch vụ đấu giá.

- Việc bán đấu giá có thể thực hiện đồng thời hoặc riêng rẽ từng tài sản tùy theo nhu cầu của người mua tài sản

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV.HCM phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Phòng Quản lý rủi ro.

- Địa chỉ: 134 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

- Đầu mối liên hệ: Ông Lê Tiến Hữu (Email: huult@bidv.com.vn; SĐT: 0902312831).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá phù hợp loại tài sản đấu giá của BIDV.HCM.

- Có phương án đấu giá khả thi, thuận lợi, hiệu quả, phù hợp nhất với Nhu cầu bán đấu giá của BIDV.HCM.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp, đảm bảo hiệu quả thu hồi nợ của BIDV.HCM.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

6. Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV.HCM sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV.HCM không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}