Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn (BIDV Trường Sơn) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số 706, tờ bản đồ 37, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Mô tả tài sản:

a) Đất:

+ Thửa đất số: 706

+ Tờ bản đồ số: 37

+ Địa chỉ thửa đất: P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

+ Diện tích: 190,0 m2 (bằng chữ: Một trăm chín mươi mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 190,0 m2; chung: Không

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b) Nhà ở: -/-.

- Giá khởi điểm: 11.888.300.000 đồng

(bằng chữ: Mười một tỷ, tám trăm tám mưi tám triệu, ba trăm ngàn đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Trường Sơn phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn, Phòng Quản lý rủi ro, Địa chỉ: 316 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Gia Huy (Email: huyng@bidv.com.vn; SĐT: 0948.046.574).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Trường Sơn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Trường Sơn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}