Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn (BIDV Trường Sơn) thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Tài sản 01 : Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc các thửa đất số 787, 788 cùng thuộc tờ bản đồ số 22 tọa lạc tại Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 450202, số vào sổ cấp GCN: CS 04350 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 19/09/2016, cập nhật chuyển nhượng cho bà Mai Thị Hồng Vân ngày 23/12/2016, cụ thể:

* Thửa đất:

- Thửa đất số: 787, 788;

- Tờ bản đồ số: 22;

- Địa chỉ thửa đất: Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. HCM;

- Diện tích: + Thửa đất số 787: 646 m2;

                         + Thửa đất số 788: 1588,8 m2;

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng:    + Thửa đất số 787: Đất trồng lúa nước còn lại;

                                  + Thửa đất số 788: Đất trồng cây lâu năm;

-Thời hạn sử dụng: + Thửa đất số 787: Thời hạn sử dụng đất đến ngày          21/07/2018;

                                     + Thửa đất số 788: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 21/07/2048;

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Ghi chú:

- Hợp đồng chuyển nhượng số 23578, quyển sổ 08TP/CC-SCC/HĐGD do Công chứng viên Văn phòng công chứng Hoàn Xuân chứng nhận ngày 03/08/2016.

- Theo tài liệu 02/CT-UB thuộc thửa 271, 272 tờ bản đồ số 11 xã Hiệp Phước.

- Theo BĐĐC số, thửa mới 787, 788 chiết từ thửa 254, 268 tờ bản đồ số 22 xã Hiệp Phước.

Hiện trạng: Đất trống, chưa san lấp, đào thành nhiều mương và ao nhỏ.

1.2. Tài sản 02: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 789, tờ bản đồ số 22 tọa lạc tại địa chỉ Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với số phát hành: CĐ 401737, số vào sổ cấp GCN: CS 04412 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 31/10/2016, cập nhật chuyển nhượng cho bà Mai Thị Hồng Vân ngày 23/12/2016, cụ thể: 

* Thửa đất:

‐ Thửa đất số: 789; Tờ bản đồ số: 22;

‐ Địa chỉ: Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh;

‐ Diện tích: 1895,3m2 (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm chín mươi lăm phẩy ba mét vuông);

‐ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

‐ Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại;

‐ Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 06/12/2019;

‐ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Ghi chú:

‐ Theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 023576 quyền số 08 TP/CC-SCC/HĐGD do Công chứng viên Văn phòng công chứng Hoàng Xuân chứng thực ngày 03/08/2016.

‐ Theo Tài liệu 02/CT-UB thuộc thửa 260, 261, 263 tờ bản đồ 11 xã Hiệp Phước.

‐ Theo Tài liệu bản đồ địa chính số, thửa 789 chiết từ thửa 245 tờ bản đồ 22 xã Hiệp Phước.

Hiện trạng: Đất trống, chưa san lấp, đào thành nhiều mương và ao nhỏ.

1.3. Tài sản 03: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 790, tờ bản đồ số 22 tọa lạc tại địa chỉ Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với số phát hành: CĐ 401738, số vào sổ cấp GCN: CS 04411 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 31/10/2016, cập nhật chuyển nhượng cho bà Mai Thị Hồng Vân ngày 23/12/2016, cụ thể:

* Thửa đất:

‐ Thửa đất số: 790; Tờ bản đồ số: 22;

‐ Địa chỉ: Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM;

‐ Diện tích: 5944,7m2 (Bằng chữ: Năm nghìn chín trăm bốn mươi bốn phẩy bảy mét vuông)

‐ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

‐ Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại;

‐ Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 06/12/2019;

‐ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Ghi chú:

‐ Theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 023576 quyền số 08 TP/CC-SCC/HĐGD do Công chứng viên Văn phòng công chứng Hoàng Xuân chứng thực ngày 03/08/2016.

‐ Theo Tài liệu 02/CT-UB thuộc thửa 273 tờ bản đồ 11 xã Hiệp Phước.

‐ Theo Tài liệu bản đồ địa chính số, thửa 790 chiết từ thửa 245, 254 tờ bản đồ 22 xã Hiệp Phước.

Hiện trạng: Đất trống, chưa san lấp, đào thành nhiều mương và ao nhỏ.

1.4. Tài sản 04: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 763, tờ bản đồ số 35 tọa lạc tại địa chỉ Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CĐ 450104, số vào sổ cấp GCN: CS 04346 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 16/09/2016, cập nhật chuyển nhượng cho ông Huỳnh Mai Duy ngày 23/12/2016, cụ thể:

* Thửa đất:

‐ Thửa đất số: 763; Tờ bản đồ số: 35;

‐ Địa chỉ: Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh;

‐ Diện tích: 4375m2 (Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm bảy mươi lăm mét vuông);

‐ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

‐ Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại;

‐ Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 28/05/2064;

‐ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

*Ghi chú:

‐ Theo HĐCN do Công chứng viên Văn phòng công chứng Hoàng Xuân chứng thực ngày 03/08/2016 theo số chứng thực 023574/Q8 TP/CC-SCC/HĐGD.

‐ Theo tài liệu 02/CT-UB thuộc phần thửa 312 tờ bản đồ 11 xã Hiệp Phước.

‐ Theo tài liệu BĐĐC, thửa mới 763 chiết từ một phần thửa 44 tờ bản đồ số 35 xã Hiệp Phước.

Hiện trạng: Đất trống, chưa san lấp, đào thành nhiều mương và ao nhỏ.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Địa chỉ: 194 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Đại diện ủy quyền: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn.

- Địa chỉ: 316 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp danh Đông Sài Gòn

- Trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Văn phòng đại diện: Lầu 02, tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm: 26.310.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, ba trăm mười triệu đồng).

- Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/10/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/10/2022 tại Trụ sở, Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn.

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/10/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/10/2022 tại nơi có tài sản.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

- Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở, Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn.

10. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 25/10/2022, 26/10/2022, 27/10/2022 (bằng hình thức chuyển khoản), trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 28/10/2022 tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.

12. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

13. Thông tin liên hệ: Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá đề nghị liên hệ:

- Phòng Nghiệp vụ Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.

- Địa chỉ trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Văn phòng đại diện: Lầu 02, tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0286.6865.120.

*Lưu ý: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, bên bảo đảm có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc tổ chức bán đấu giá. Bên bảo đảm có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}