Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn (BIDV Trường Sơn) thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

a. Tài sản 01 : Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 687, tờ bản đồ số 12 tọa lạc tại Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 931928, số vào sổ cấp GCN: CS 04519 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 16/01/2017, cụ thể:

* Thửa đất:

- Thửa đất số: 687; Tờ bản đồ số: 12;

- Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 5768m2 (Bằng chữ: Năm nghìn bảy trăm sáu mươi tám mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại;

- Thời hạn sử dụng: 12/12/2064;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Ghi chú:

- Hợp đồng chuyển nhượng số 021686, quyển sổ 02.TP/CC-SCC/HĐGD do Công chứng viên Văn phòng công chứng Quận 7 chứng nhận ngày 16/12/2016 & 19/12/2016.

- Theo tài liệu 02/CT-UB thuộc thửa 342 tờ bản đồ số 06 xã Hiệp Phước.

- Theo tài liệu BĐĐC thửa mới 687 chiết từ thửa 171, 172, 149 tờ bản đồ số 12 xã Hiệp Phước.

Hiện trạng: Đất trống, đã san lấp một phần.

b. Tài sản 02: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 688, tờ bản đồ số 12 tọa lạc tại địa chỉ Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 998025, số vào sổ cấp GCN: CS 04518 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 16/01/2017, cụ thể:

* Thửa đất:

- Thửa đất số: 688; Tờ bản đồ số: 12;

- Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 6033m2 (Bằng chữ: Sáu nghìn không trăm ba mươi ba mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại;

- Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 12/12/2064;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Ghi chú:

- Hợp đồng chuyển nhượng số 021684; 021685, quyển sổ 02.TP/CC-SCC/HĐGD do Công chứng viên Văn phòng công chứng Quận 7 chứng nhận ngày 16 & 19/12/2016.

- Theo Tài liệu 02/CT-UB thuộc thửa 251, 341 tờ bản đồ số 6 xã Hiệp Phước.

- Theo Tài liệu BĐĐC số, thửa mới 688 chiết từ thửa 118, 119, 120, 121, 149 tờ bản đồ 12 xã Hiệp Phước.

Hiện trạng: Đất trống, đã san lấp một phần.

c. Tài sản 03: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 689, tờ bản đồ số 12 tọa lạc tại địa chỉ Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 931923, số vào sổ cấp GCN: CS 04517 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 16/01/2017, cụ thể:

* Thửa đất:

- Thửa đất số: 689; Tờ bản đồ số: 12;

- Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 5645m2 (Bằng chữ: Năm nghìn sáu trăm bốn mươi lăm mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại;

- Thời hạn sử dụng: 12/12/2064;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Ghi chú:

- Hợp đồng chuyển nhượng số 021687, quyền số 02.TP/CC-SCC/HĐGD do Công chứng viên Văn phòng công chứng Quận 7 chứng nhận ngày 16/12/2016 & 19/12/2016.

- Theo tài liệu 02/CT-UB thuộc thửa 367 tờ bản đồ số 06 xã Hiệp Phước.

- Theo tài liệu BĐĐC thửa mới 689 chiết từ thửa 194, 195, 198, 171 tờ bản đồ 12 xã Hiệp Phước.

Hiện trạng: Đất trống, đã san lấp một phần.

d. Tài sản 04: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 194, tờ bản đồ số 12 tọa lạc tại địa chỉ Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 759714, số vào sổ cấp GCN: CS 04633 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 04/04/2017, cụ thể:

* Thửa đất:

- Thửa đất số: 194; Tờ bản đồ số: 12;

- Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 9230,1m2 (Bằng chữ: Chín nghìn hai trăm ba mươi phẩy một mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm;

- Thời hạn sử dụng: 19/12/2064;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Ghi chú:

- Hợp đồng chuyển nhượng số 3282, quyền số 01.TP/CC-SCC/HĐGD do Công chứng viên Văn phòng công chứng Quận 7 chứng nhận ngày 02 & 04/03/2017.

- Theo tài liệu 02/CT-UB thuộc thửa 364, 365, 366 tờ bản đồ số 06 xã Hiệp Phước.

- Theo tài liệu BĐĐC thửa 194 gộp từ thửa 191, 194 tờ bản đồ số 12 xã Hiệp Phước.

Hiện trạng: Đất đã san lấp một phần, trên đất có 01 nhà tạm mái lá.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Địa chỉ: 194 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Đại diện ủy quyền: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn.

Địa chỉ: 316 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp danh Đông Sài Gòn

Trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng đại diện: Lầu 02, tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm: 48.281.850.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, hai trăm tám mươi mốt triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/11/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/11/2022 tại Trụ sở, Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn.

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/11/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/11/2022 tại nơi có tài sản.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

- Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở, Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn.

10. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 28/11/2022, 29/11/2022, 30/11/2022 (bằng hình thức chuyển khoản), trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 01/12/2022 tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.

12. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

13. Thông tin liên hệ: Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá đề nghị liên hệ:

- Phòng Nghiệp vụ Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.

- Địa chỉ trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Văn phòng đại diện: Lầu 02, tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0286.6865.120.

Lưu ý: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, bên bảo đảm có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc tổ chức bán đấu giá. Bên bảo đảm có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}