Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn (BIDV Trường Sơn) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản: (chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

1.1. Các thửa đất số 687, 688, 689 và 194, tờ bản đồ 12 tại Ấp 1, Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM:

- Giá khởi điểm: 50.823.000.000 đồng

(bằng chữ: Năm mươi tỷ, tám trăm hai mươi ba triệu đồng)

1.2. Các thửa đất số 787, 788, 789 và 790, tờ bản đồ 22 và thửa đất số 763, tờ bản đồ số 35 tại Ấp 3, Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM

- Giá khởi điểm: 26.310.000.000 đồng

(bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, ba trăm mười triệu đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Trường Sơn phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn, Phòng Quản lý rủi ro, Địa chỉ: 316 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Gia Huy (Email: huyng@bidv.com.vn; SĐT: 0948.046.574).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Trường Sơn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Trường Sơn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}