Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm (BIDV Thủ Thiêm) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản, thông tin như sau:

1. Thông tin tài sản:

STT

Tên tài sản

Mô tả tài sản

Địa chỉ tài sản

1

Bất động sản

Đất ở:

 • Thửa đất số: 7 (BĐĐC), Tờ bản đồ số: 13(BĐĐC).
 • Diện tích: 82,6 m2, (bằng chữ: Tám mươi hai phẩy sáu mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Riêng: 82,6 m2; Chung: // m2

Nhà ở:

 • Địa chỉ:   20/1 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM
 • Diện tích xây dựng:     82,6 m2                  Tổng diện tích sử dụng: 541,44 m2
 • Kết cấu nhà: Vách gạch, sàn BTCT, mái BTCT.
 • Số tầng:  06 + buồng thang + sân thượng

20/1 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thủ Thiêm phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm.

Địa chỉ: Số 33-33A Trần Não, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Đầu mối liên hệ: Ông Đào Kiên Hảo (Email: haodk@bidv.com.vn; SĐT: 0948.193.868)

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài Chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}