Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm (BIDV Thủ Thiêm) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

* Tài sản 1:

- Tên tài sản Bất động sản tại đường Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

- Mô tả tài sản:  Bất động sản tại thửa đất số 848 tờ bản đồ số 69, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.

- Diện tích 316.7 m2.

- Hình thức sử dụng: riêng

- Mục đích sử dụng: đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quyết định số 783/QĐ-TTg ngày 13/08/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

- Địa chỉ tài sản Thửa đất số 848 tờ bản đồ số 69, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

* Tài sản 2:  

- Tên tài sản Xe ô tô con 7 chỗ

- Mô tả tài sản:

- Thương hiệu: LEXUS GX460,

- Biển kiểm soát 51F – 360.71

- Màu: đen

- Đời 2015.

- GCN: đăng ký xe ô tô số 106440 ngày 02/11/2015

- Địa chỉ tài sản: 33-33A Trần Não, Phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thủ Thiêm phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

- Địa chỉ: Số 33-33A Trần Não, Phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

- Đầu mối liên hệ: Ông Ngô Văn Mừng (Email: mungnv@bidv.com.vn; SĐT: 0933.978.288).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia tổ chức đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được thẩm đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thủ Thiêm sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thủ Thiêm không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}