Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm (BIDV Thủ Thiêm) thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:
STT
Tên tài sản
Mô tả tài sản
Địa chỉ tài sản
1
Bất động sản
-       Bất động sản tại thửa 517 tờ bản đồ số 38.
-       Diện tích: 52,4 m2 (bằng chữ: Năm mươi hai phẩy bốn mét vuông).
-       Diện tích xây dựng: 41,2 m2
-       Hình thức sử dụng: riêng 52,4 m2,           chung Không m2,
-       Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
-       Thời hạn sử dụng: Lâu dài
Số 833/7A Kha Vạn Cân, KP2, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức), Tp.Hồ Chí Minh
2. Thời hạn nộp hồ sơ:
Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thủ Thiêm phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).
3. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm
- Địa chỉ: Số 33-33A Trần Não, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
- Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (Email: thuyntt63@bidv.com.vn; SĐT: 0902.685.231)
4. Tiêu chí lựa chọn:
- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài Chính.
- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.
- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).
* Lưu ý:
- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.
- BIDV Thủ Thiêm sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thủ Thiêm không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}