Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

- Tài sản bán đấu giá: 05 tàu xả đáy và 01 phao cẩu (theo phụ lục đính kèm)

- Địa chỉ tài sản: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

- Giá khởi điểm: 94.800 triệu đồng (15.800 triệu đồng /01 thiết bị).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng trên website www.bidv.com.vn (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo).

- Thời hạn nộp hồ sơ của các Công ty (trực tiếp, qua bưu điện) không muộn hơn 17h ngày 21/11/2022.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Trung tâm Xử lý nợ. Địa chỉ: Tầng 19, Tháp A VinCom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Phạm Ngọc Hội (Tel: 0985.573.389).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Văn bản mô tả năng lực, kinh nghiệm và tài liệu chứng minh kèm theo.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDVsẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDVkhông hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}