Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

STT

Tên tài sản

Mô tả chi tiết TSBĐ

1

Quyền sử dụng đất

QSDĐ theo GCN số AG913872 (H01368) do UBND quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ cấp ngày 11/01/2007

2

Quyền sử dụng đất

QSDĐ theo GCN số BT 246074 (CH01717) do UBND quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ cấp ngày 06/06/2014

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ là 07 ngày kể từ ngày đăng trên web (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 09 ngày kể từ ngày đăng tải trên web).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Bộ phận XLN khu vực ĐBSCL (BIDV); Địa chỉ: Tầng 3 Số 53 Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.

- Đầu mối liên hệ: Ông Cao Minh Luân (Email: luancm@bidv.com.vn; SĐT: 0979.882.636).

4. Tiêu chí lựa chọn:           

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Doanh nghiệp thẩm định giá tài sản mở và sử dụng tài khoản chuyên dụng duy nhất tại một trong các Chi nhánh BIDV gồm: Chi nhánh Long Biên Hà Nội, Chi nhánh Thống Nhất, Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}