BIDV thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản bảo đảm như sau:

1. Thông tin tài sản

STT

TÀI SẢN ĐẢM BẢO

1

Quyền sử dụng đất

Tài sản gắn liền với đất

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 734708 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 04/02/2016, số vào sổ: CT01941. Thửa đất số 4b, 4c, tờ bản đồ 55D, tọa lạc tại: thôn 6, Kon Đào, huyện ĐăkTô, tỉnh Kon Tum, diện tích 14.500,3 m2; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; Thời hạn sử dụng đất: 12/12/2061.

 • Nhà máy chế biến mủ cao su:

+ Nhà xưởng sản xuất diện tích 2.210m2.

+ Nhà văn phòng diện tích 195,5m2.

+ Nhà kho diện tích 720m2.

 • Hạng mục phụ trợ: Nhà bảo vệ; Nền móng, tường rào và cổng; Nhà ăn cho ban lãnh đạo; Nhà cơ khí; Trạm - nhà cân; Bãi nguyên liệu; Hệ thống đường nội bộ; Đài nước.

2

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 921779 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 09/11/2005, số vào sổ: T00198. Thửa đất số 4a, tờ bản đồ 55D, tọa lạc tại: thôn 6, Kon Đào, huyện ĐăkTô, tỉnh Kon Tum, diện tích 7.920 m2; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; Thời hạn sử dụng: tháng 05/2025;

 • Nhà xưởng: Diện tích xây dựng 972 m2. Khung sắt, mái tôn, nền bê tông.
 • Nhà ở và văn phòng làm việc: Diện tích xây dựng 158 m2.
 • Nhà ăn tập thể: Diện tích xây dựng 94,47 m2.
 • Hạng mục phụ trợ: Hệ thống xử lý nước thải công suất 600 m3/ngày đêm.

 

3

Máy móc thiết bị được lắp đặt tại nhà xưởng của nhà máy mới (công suất 7.500 tấn/TP/năm) và nhà máy cũ (công suất 1.400 tấn/TP/năm).

2. Giá bán dự kiến: 23.277.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng).

3. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDVphải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

4. Địa điểm nộp hồ sơ

- Trung tâm Xử lý nợ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Địa chỉ: 117 Trần Phú, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Thế Oai. Email: oaint@bidv.com.vn; SĐT: 0901170689.

5. Tiêu chí lựa chọn

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

6. Hồ sơ đăng ký bao gồm

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm (cung cấp các hợp đồng đấu giá từ 01/01/2020 đến nay, bản chứng thực).

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn. 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}