Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản yêu cầu thẩm định:

STT

Tài sản đảm bảo

1

Quyền sử dụng đất tại Thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bao gồm:

- Thửa đất số 90, tờ bản đồ số 08, diện tích 3.400m2  theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) số BK774831, số vào sổ cấp GCN số CH00676 được UBND Huyện Hàm Tân cấp ngày 26/07/2012.

- Thửa đất số 91, tờ bản đồ số 03, diện tích 14.248  m2 theo GCN QSDĐ số BL308125, số vào sổ cấp GCN số CH00714 được UBND H.Hàm Tân cấp ngày 16/11/2012.

- Thửa đất số 212, tờ bản đồ số 08, diện tích 956,0 m2 theo GCN QSDĐ số BQ538516, số vào sổ cấp GCN số CH00653 được UBND H.Hàm Tân cấp ngày 02/07/2014.

2

Quyền sử dụng đất tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai bao gồm:

- Thửa đất số 331, tờ bản đồ số 57, diện tích 2.334,1 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (GCN QSDĐ) số CG032896, số vào sổ cấp GCN số CS05646 được Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 15/12/2016.

- Thửa đất số 330, tờ bản đồ số 57, diện tích 16.141,4 m2 theo GCN QSDĐ số CM350771, số vào sổ cấp GCN số CS08977 được Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/01/2018.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo của BIDV (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ (Khu vực 4), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Lầu 6, số 24 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh).

- Đầu mối liên hệ: Ông Nông Văn Hùng (Email: hungnv39@bidv.com.vn, Điện thoại: 0777.224.234).

4. Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (Trong đó nội dung thư chào giá thể hiện các nội dung như giá trị định giá dự kiến sơ bộ của tài sản định giá, mức giá…).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký sẽ hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của Pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ với những Đơn vi không được lựa chọn.

Trân trọng./.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}