Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản như sau

1. Thông tin tài sản:

STT

Tên tài sản yêu cầu thẩm định

Địa chỉ tài sản

1

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 193, tờ bản đồ số 12, diện tích đất 156m2 theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BA 320715, số vào sổ cấp GCN số CH05539aE do UBND thị xã (nay là thành phố) Châu Đốc, tỉnh An Giang cấp ngày 13/8/2010.

Số 111 Cử Trị Nối Dài, phường Châu Phú A, Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

 

2

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 173, tờ bản đồ số 12, diện tích đất 174,4m2 theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BA 320714, số vào sổ cấp GCN số CH05538aE do UBND thị xã (nay là thành phố) Châu Đốc, tỉnh An Giang cấp ngày 13/8/2010.

3

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 129, tờ bản đồ số 36, diện tích đất 114m2 theo Giấy chứng nhận QSDĐ QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BK 618643, số vào sổ cấp GCN số CH08234 do UBND thị xã (nay là thành phố) Châu Đốc, tỉnh An Giang cấp ngày 31/10/2012.

Khu đô thị mới khóm Mỹ Thành, P. Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

 

4

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 06, diện tích đất 89,2m2 theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AA 323857, số vào sổ cấp GCN số 01293QSDĐ/Ba do UBND thị xã (nay là thành phố) Châu Đốc, tỉnh An Giang cấp ngày 26/10/2004.

Đường số 03 (hẻm Trần Hưng Đạo), Trần Hưng Đạo, khóm Châu Thạnh, P. Châu Phú A, Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang

5

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 90, tờ bản đồ số 06, diện tích đất 89,4m2 theo GCN QSDĐ số AA 323856 số vào sổ cấp GCN số 01292QSDĐ/Ba do UBND thị xã (nay là thành phố) Châu Đốc, tỉnh An Giang cấp ngày 26/10/2004 và tài sản gắn liền với đất (thửa 89 và 90) là nhà ở theo Giấy chứng nhận QSHNO số: 898843031900137 do UBND thị xã (nay là thành phố) Châu Đốc, tỉnh An Giang cấp ngày 07/01/2008.

6

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 034, diện tích đất 122,90m2 theo Giấy chứng nhận QSDĐ số S442094, số vào sổ cấp GCN số 00427/QSDĐBb do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 19/04/2001.

Số 186 Thủ Khoa Huân, khóm Châu Long 4, P. Châu Phú B, Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

7

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: T 908805 do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 19/09/2001 tại thửa đất số 169, tờ bản đồ số 025 và giấy chứng nhân quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 5002010307 do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 26/7/2000, cập nhật thay đổi cho Trần Tú Phương ngày 26/12/2001.

Số 154 Trần Hưng Đạo, P. Châu Phú A, Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày làm việc kể từ ngày BIDV đăng báo công khai thông tin lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản trên website: www.bidv.com.vn (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ (Khu vực 4) – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 06, số 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).

- Đầu mối liên hệ: Ông Lê Thượng Lưu (Email: luult@bidv.com.vn - Di động: 0977.727.808).

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bảng mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (Trong đó nội dung thư chào giá thể hiện các nội dung như giá trị định giá dự kiến sơ bộ của tài sản định giá, mức giá…).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký sẽ hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của Pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và  BIDV  không hoàn trả hồ sơ với những Đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}