Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô (BIDV Thành Đô) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

Quyền sử dụng 105m2 đất ở tại địa chỉ Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 455698, mã số 101231300, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1893/2005/QĐ-UB/00481 do UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 15/12/2005, đăng ký chuyển nhượng và sang tên bà Vũ Thị Thu Hà tại Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thanh Trì ngày 14/06/2013.

II. KẾT QUẢ LỰA CHỌN:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:

- Tên tổ chức được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Thành An;

- Địa chỉ: Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 84;

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không;

III. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM: (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn): Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}