Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam (BIDV Thành Nam) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản:

+ 08 quyền sử dụng đất và nhà xưởng, nhà điều hành tại xã Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình

+ Hệ thống máy móc thiết bị ngành may: Máy may, Máy dập cúc, Bàn là hơi, ....

+ Tài sản gắn liền với đất gồm: nhà ăn, nhà để xe…Xây dựng trên đất thuê của UBND xã Khánh Hồng theo Hợp đồng thế chấp số 01/2015/5936046/HĐBĐ ngày 19/11/2015

+ Tài sản là máy móc thiết bị ngành may theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2019/5936046/HĐBĐ ngày 04/10/2019 như: Máy may, Máy vắt sổ, Cầu là, ....

- Địa chỉ tài sản: Tại xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

- Mục đích: Thẩm định giá trị tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH May thêu Hoàng Long tại BIDV Thành Nam làm cơ sở xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện với điều kiện BIDV Thành Nam phải nhận được trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam, Tổ xử lý nợ.

- Đầu mối liên hệ: Ông Phạm Văn Thưởng (Email: thuongpv@bidv.com.vn; SĐT: 0936636166).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách các Công ty Thẩm định giá độc lập ưu tiên lựa chọn định giá TSBĐ tại BIDV.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thành Nam sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thành Nam không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}