Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam thông báo về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty TNHH May thêu Hoàng Long lần thứ 12, như sau:

1. Thông tin Tài sản bán đấu giá:

- Tài sản 1 - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP382942, BP382941, BP382940, BP382939, BP382938, BP382937, BP382936, BP382935 do UBND huyện Yên Khánh cấp cho ông Phan Anh Đức ngày 15/11/2013 (Tài sản đã được góp vốn vào Công ty TNHH May Thêu Hoàng Long)

- Tài sản 2 - Tài sản là 372 máy móc thiết bị ngành may

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

TT

 

Tài sản

Giá khởi điểm

( VNĐ)

Tiền đặt trước

(VNĐ)/Giá trị TS

Tiền hồ sơ

VNĐ/1 bộ

1

Tài sản bất động sản: Quyền sở dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BP382935 đến BP382942, do UBND huyện Yên Khánh cấp cho ông Phan Anh Đức ngày 15/11/2013( 08 mảnh đất)

7.264.000.000

800.000.000

500.000

2

Tài sản động sản: 372 máy móc thiết bị ngành may,

3.370.000.000

400.000.000

500.000

 

Tổng

10.994.000.000

1.200.000.000

 

Nguyên tắc bán Tài sản: Ưu tiên khách hàng mua trọn gói 2 tài sản trên. Trường hợp không có khách hàng mua trọn gói thì khách hàng đăng ký mua tài sản nào tổ chức phiên đấu giá tài sản đó.

Giá trên không bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan đến quá trình chuyển nhượng. Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, bao gồm lệ phí trước bạ, phí sang tên, công chứng và các khoản nợ thuế, tiền điện, tiền hạ tầng, xử lý nước thải,…., (nếu có) liên quan đến tài sản của Công ty Hoàng Long sẽ do người mua thanh toán

3. Thời gian, địa điểm bán đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/03/2022 đến ngày 28/03/2022 (trong giờ hành chính)

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 9h giờ ngày 29/03/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam, địa chỉ: Số 80 đường Đông A, Khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Liên hệ: Trực tiếp tới Công ty Đấu giá Hợp danh số 6 Quốc gia, SĐT: 0944.957.157 (ông Trọng)  hoặc liên hệ tới BIDV Thành Nam, ông Phạm Văn Thưởng – Phòng KHDN – Tel: 0228.3633634; Mobile: 0936636166; Mail: thuongpv@bidv.com.vn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}