1. Tài sản đấu giá:

 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BM 057841 UBND TP Nam Định cấp ngày 31/7/2013 cấp cho Ông Phạm Quốc Toản và bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Thửa đất số 95, tờ bản đồ số 12, diện tích 56 m2

Tài sản gắn liền với đất: Nhà 1.5 tầng.

Giá khởi điểm thực hiện đấu giá: 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng)

Mức giá trên không bao gồm VAT và các chi phí liên quan đến quá trình chuyển nhượng. Toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản như : thuế, phí và lệ phí… (nếu có) do Bên mua chịu trách nhiệm nộp.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện với điều kiện BIDV Thành Nam phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

Lưu ý: Trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam, Số 80 Đường Đông A, KĐT Hòa Vượng, Lộc Vượng, Nam Định.

- Đầu mối liên hệ: ông Lê Huy Hùng (email: hunglh1@bidv.com.vn; sđt: 0971919992).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí do BIDV quy định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Pháp lý doanh nghiệp

Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

2

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên (tính theo ngày/tháng của năm)

3

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 3 đấu giá viên

4

Số lượng Chi nhánh/Văn phòng đại diện

Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện (không áp dụng đối với Trung tâm đấu giá thuộc Sở tư pháp các tỉnh/thành phố)

5

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

6

Phương án đấu giá

Có bản mô tả phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, phù hợp theo yêu cầu của BIDV

7

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, uy tín

8

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và theo thỏa thuận

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp/tổ chức đấu giá tài sản

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá của ít nhất 03 đấu giá viên

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

- Bản mô tả phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có)

* Lưu ý:

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thành Nam sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thành Nam không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Trân trọng!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}