Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô (BIDV Thành Đô) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản:

Xe ô tô tải THACO

+ Loại xe                     : Tải thùng kín                        + Nhãn hiệu : THACO

+ Màu sơn                   : Xanh                          + Số loại       : OLLIN 800

+ Biển số xe                : 29C-382.95              + Số khung   : 425AEC018153

+ Số chỗ ngồi              : 3 chỗ                         + Số máy       : 0E12F7D01464

+ Năm SX                    : 2014                          + Nước SX    : Việt Nam

+ Dung tích                 : 4257                          + Tải trọng : Hàng hóa 7200 kg

* Hồ sơ tài sản: Chứng nhận đăng ký 01 xe ô tô số 003702 do Phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cấp ngày 23/07/2014, đăng ký lần đầu ngày 02/07/2014, đứng tên chủ xe là Ông Hoàng Văn Thuyên.

- Giá khởi điểm: 250.712.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu, bảy trăm mười hai ngàn đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thành Đô phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô, Phòng QLKH. Địa chỉ: 469 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung (Email: nhunght@bidv.com.vn; Điện thoại: 0358.666.999).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

- Các tài liệu khác theo yêu cầu của chi nhánh.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật

- BIDV Thành Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thành Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}