Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô (BIDV Thành Đô) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản xử lý: Quyền sử dụng 67,2 m2 đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 375379, số vào sổ cấp GCN: CS 39381, do Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2017, đứng tên ông Đặng Việt Hoàng, cụ thể như sau:

*  Thửa đất:

+ Thửa đất số: 82-1       ; Tờ bản đồ số: 5H-II-35

+ Địa chỉ thửa đất: Tổ 02, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

+ Diện tích: 67,2 m2  (bằng chữ: Sáu mươi bảy phẩy hai mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

+ Mục đích sử dụng:  Đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Nhà ở:

+ Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ

+ Diện tích xây dựng: 67,2m2              + Diện tích sàn: 60,0m2

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (Hạng): Cấp 4                            + Thời gian sở hữu: -/-

- Thực trạng tài sản: Trên đất đang có 01 căn nhà 03 tầng, tài sản trên đất đã được xây dựng từ lâu nên chất lượng công trình nhà ở đã có dấu hiệu xuống cấp.

- Giá khởi điểm: 5.250.000.000 đồng. (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thành Đô phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thành Đô, Phòng Quản lý khách hàng, Địa chỉ: Số 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

- Đầu mối liên hệ:

+ Ông Lê Đức Minh - Cán bộ xử lý nợ;

+ Số điện thoại: 024.38757979 (ext: 661)/ 0888932256;

+ Email: minhld3@bidv.com.vn.

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá,

- Hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thành Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thành Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}