Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô (BIDV Thành Đô) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản xử lý: Quyền sử dụng 105m2 đất ở tại địa chỉ Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 455698, mã số 101231300, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1893/2005/QĐ-UB/00481 do UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 15/12/2005, đăng ký chuyển nhượng và sang tên bà Vũ Thị Thu Hà tại Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thanh Trì ngày 14/06/2013, cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 43;                                                 

+ Tờ bản đồ số: 21;

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì;

+ Diện tích: 105m2 (bằng chữ: Một trăm linh năm mét vuông);

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 105m2, Sử dụng chung: Không m2;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Thực trạng tài sản: Tài sản có một phần nằm trong quy hoạch Dự án mở rộng đường Ngũ Hiệp, diện tích còn lại là 78,2m2.

- Giá khởi điểm: 6.050.000.000đ (Sáu tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

-Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thành Đô phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thành Đô, Phòng Quản lý khách hàng, Địa chỉ: Số 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

- Đầu mối liên hệ:

+ Ông Trần Phương Đông- Cán bộ xử lý nợ;

+ Số điện thoại: 024.38757979 (ext: 665)/ 0915692692;

+ Email: dongtp@bidv.com.vn.

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thành Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thành Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}