Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô (BIDV Thành Đô) thông báo về việc tổ chức bán đấu giá bán tài sản, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá:

1.1 Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 393131, số vào sổ cấp GCN: CS22833, do Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/08/2016 cho ông Nguyễn Quang Hòa. Hiện trạng thửa đất theo giấy chứng nhận cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 208-1, tờ bản đồ số: 22

- Địa chỉ: Số nhà 236 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Diện tích: 117,1 m2 (Bằng chữ: Một trăm mười bẩy phẩy một mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Số tờ, số thửa và sơ đồ sẽ được điều chỉnh khi có bản đồ địa chính chính quy.

Giấy chứng nhận này được cấp lại do tách thửa từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số BH 963083, BH 963084 và BH 963085 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 16/03/2012.

1.2 Tài sản thứ 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 393132, số vào sổ cấp GCN: CS22834, do Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/08/2016 cho ông Nguyễn Thế Nam. Hiện trạng thửa đất theo giấy chứng nhận cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 208-2, tờ bản đồ số: 22

- Địa chỉ: Số nhà 236 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Diện tích: 140,0 m2 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi phẩy không mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất

* Ghi chú: Số tờ, số thửa và sơ đồ sẽ được điều chỉnh khi có bản đồ địa chính chính quy.

Giấy chứng nhận này được cấp lại do tách thửa từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số BH 963083, BH 963084 và BH 963085 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 16/03/2012.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Giá khởi điểm tài sản thứ nhất: 12.061.300.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười hai tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu ba trăm ngàn đồng).

- Giá khởi điểm tài sản thứ hai: 15.309.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười năm tỷ ba trăm linh chín triệu đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

- Tiền đặt trước với tài sản thứ nhất: Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương với 20% giá khởi điểm của tài sản là 2.592.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn).

- Tiền đặt trước với tài sản thứ hai: Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương với 20% giá khởi điểm của tài sản là 3.402.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm linh hai triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn trên một bộ hồ sơ).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày 28/05/2020 đến ngày 02/06/2020 (trong giờ hành chính) tại: Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

5 Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan:

Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 02/06/2020 (trong giờ hành chính)

- Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Số nhà 236 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Người tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tại: Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và 469 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 02/06/2020 (trong giờ hành chính), người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 15010000690176 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 04/06/2020 tại: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Thành An, Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

8. Điều kiện đăng ký tham gia:

- Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH4 ban hành ngày 17/11/2016.

- Bên mua tài sản (người đăng ký tham gia đấu giá) và Bên nợ không phải là “người liên quan” theo quy định của pháp luật.

9. Thông tin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Thành An

+ Địa chỉ: Tầng 4, số 3 Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Đầu mối liên hệ: Mr Thắng (SĐT: 0386131313)

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô

+ Địa chỉ: 469 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội

+ Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Hà (SĐT: 0949110000).

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}