Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin Tài sản:

STT

Tên tài sản

Mô tả tài sản

Số lượng

Địa chỉ tài sản

Giá khởi điểm (VNĐ)

1

Tài sản gắn liền với đất tại Nhà máy sản xuất gạch Lan Thái

Tài sản bao gồm: Nhà điều hành kiêm văn phòng, Nhà xưởng sản xuất chính, nhà kho, Nhà ăn và bếp, Nhà nghỉ công nhân và các tài sản  khác gắn liền với đất tại khu đất có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 113266 do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 18/04/2011. Tổng diện tích khu đất: 18.055 m2. Mục đích sản xuất là Đất sản xuất vật liệu xây dựng. Thời hạn sử dụng đất: 19/01/2060. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

01

Thôn Lân Hát, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

12,916,106,300

2

Hệ thống máy móc sản xuất gạch mộc

Tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất gạch nung, đóng vai trò là một khâu trong quá trình sản xuất.

01

2,149,289,000

3

Hệ thống điện phục vụ sản xuất

Tài sản phục vụ cho hệ thống điện của toàn bộ Nhà xưởng sản xuất.

01

1,168,000,000

 

Tổng cộng

 

 

16,233,395,300

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thái Nguyên phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, Phòng Khách hàng doanh nghiệp 2.

- Địa chỉ: Số 653, đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Việt Dũng

(Email: dungnv30@bidv.com.vn; SĐT: 0982.885.009)

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm;

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thái Nguyên sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thái Nguyên không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}