Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 7 Sài Gòn (BIDV Quận 7 Sài Gòn) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

STT

Tên máy móc, thiết bị

Tình trạng

Nơi sản xuất

1

Máy phay VMP-32A

Hoạt động bình thường

Đài Loan

2

Máy phay VMP-32A

Hoạt động bình thường

Đài Loan

3

Máy ép nhựa SE-280

Hoạt động bình thường

Trung Quốc

4

Máy phay VMP-45A

Hoạt động bình thường

Đài Loan

5

Máy cắt bánh răng DK7740

Hoạt động bình thường

Trung Quốc

6

Máy ép nhựa MA2500II/1000e

Hoạt động bình thường

Trung Quốc

7

Máy ép nhựa MA3200II/1700e

Hoạt động bình thường

Trung Quốc

8

Máy ép nhựa MA2000II/700e

Hoạt động bình thường

Trung Quốc

9

Máy ép nhựa 440T JSW J450E

Hoạt động bình thường

Nhật Bản

10

Máy làm lạnh 21HP

Hoạt động bình thường

Trung Quốc

Giá khởi điểm: 8.230.800.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ hai trăm ba mươi triệu tám trăm ngàn đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Quận 7 Sài Gòn phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 7 Sài Gòn, Phòng Quản lý rủi ro.

Địa chỉ: Tòa nhà Crystal Palace, C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.      

Đầu mối liên hệ:

- Bà Phạm Thị Thùy Trâm (Email: tramptt@bidv.com.vn; ĐT: 0908490414).

- Bà Hồ Thu Hiền (Email:hienht1@bidv.com.vn; ĐT: 0902880877).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Quận 7 Sài Gòn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Quận 7 Sài Gòn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}