Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 TP Hồ Chí Minh (BIDV Quận 3 Tp.HCM) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản đấu giá:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CC 923328 tọa lạc Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, vào sổ cấp GCN số CS02866/DA do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 06/05/2016. Cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 31/07/2019.

a. Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 147, tờ bản đồ nơi có tài sản bảo đảm số: 71.

- Địa chỉ: Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. HCM

- Diện tích: 11.990,5m2 , (Bằng chữ: Mười một ngàn, chín trăm chín mươi, phẩy năm mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng chung;

- Mục đích sử dụng : Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng : Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng : Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Tài sản gắn liền với đất:

- Loại nhà ở: Căn hộ chung cư số 20.04 Block B

- Tên nhà chung cư: Khối chung cư lô A2, khu dân cư Him Lam

- Diên tích sàn căn hộ: 145 m2 (Diện tích thông thủy: 135,3 m2)

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.

- Thời hạn sở hữu: -/-

- Hạng mục được sở hữu chung ngoài căn hộ: -/-

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Quận 3 TP Hồ Chí Minh phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 TP Hồ Chí Minh (Bộ phận Xử lý nợ).

- Địa chỉ: Lầu 2 số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0283.73039139.

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Quận 3 TP Hồ Chí Minh sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Quận 3 TP Hồ Chí Minh không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}