Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh (BIDV Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh) hiện đang tiến hành bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ vay của khách hàng, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá, thông tin của tài sản đấu giá:

a. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 875, tờ bản đồ số 13, tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

b. Mô tả tài sản: Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 115318, số vào sổ cấp GCN CH 00951 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp ngày 25/11/2014, cập nhật chuyển nhượng cho bà Đặng Thị Hiền ngày 04/12/2018:

- Thửa đất số: 875

- Tờ bản đồ số: 13

- Địa chỉ thửa đất: Xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

- Diện tích: 1073.6 m2 (bằng chữ: Một nghìn không trăm bảy mươi ba phẩy sáu mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng:  1073.6 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 1073.6 m2

- Thời hạn sử dụng: Ổn định lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Ghi chú:

- Theo Quyết định số 8341/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của UBND huyện Hóc Môn.

- Theo quy hoạch chi tiết 1/2000 đã được phê duyệt theo quyết định số 3911/UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố thửa đất thuộc quy hoạch đất ở đô thị.

- Lộ giới đường là: 20m(10+10m) theo quyết định số 4963/QĐ-UB-QLĐT ngày 30/8/1999 của UBND Thành phố.

- Phần chi tiết xem bản đồ hiện trạng vị trí số 2556/ĐĐBĐ/ĐX ngày 18/9/2014 của Công ty TNHH ĐĐ và TV-TK-XD Đình Xuyên.

* Lưu ý: 

- Diện tích thửa đất được đưa ra đấu giá theo giấy chứng nhận. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem hiện trạng tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, khởi kiện về vấn đề này.

- Trước ngày mở cuộc đấu giá, nếu chủ tài sản đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với BIDV Quận 3 và/hoặc BIDV Quận 3  đồng ý giải chấp tài sản thì chủ tài sản có quyền nhận lại tài sản đó. BIDV Quận 3, Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp sẽ dừng việc đấu giá tài sản và hoàn trả lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có) mà không phải bồi thường bất kì chi phí nào khác.

2. Nơi có tài sản tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số 875, tờ bản đồ số 13, tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 115318, số vào sổ cấp GCN CH 00951 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp ngày 25/11/2014, cập nhật chuyển nhượng cho bà Đặng Thị Hiền ngày 04/12/2018

3. Giá khởi điểm: 58.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, hai trăm triệu đồng). Giá khởi điểm không bao gồm thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ, chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

4.  Bước giá: Tối thiểu 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

5. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước (10%): 5.820.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm hai mươi triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 30 phút ngày 12/04/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/04/2022.

- Địa điểm xem tài sản: Thửa đất số 875, tờ bản đồ số 13, tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 30 phút ngày 12/04/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/04/2022.

- Thời gian nhận tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 30 phút  ngày 27/04/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/04/2022.

- Địa điểm bán hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Quận 3 TP. Hồ Chí Minh (Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

- Nhận hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

- Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

- Cách thức đăng ký: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 04/05/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa chỉ liên hệ: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản hoặc có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến tài sản đấu giá đề nghị liên hệ: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.   Điện thoại: 028.38453169 - 38453249 Fax: 028.38453363. hoặc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ số: 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0913.552677

 Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}