Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc lựa chọn Doanh nghiệp thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

  Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số CA161268 tọa lạc tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh, vào sổ cấp GCN số CH 00266 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 29/05/2015, cụ thể như sau:

a. Thửa đất:

Thửa đất số: 795, tờ bản đồ số: 35.

Địa chỉ: xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Tp. HCM

Diện tích: 1.951,3 m2 , (Bằng chữ: Một ngàn chín trăm năm mươi mốt phẩy ba mét vuông)

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

Mục đích sử dụng : Đất ở tại đô thị 1.682,8 m2, Đất trồng cây lâu năm 268,5 m2.

Thời hạn sử dụng : Đất ở đô thị: Ổn định lâu dài.

Đất trồng cây lâu năm: Đến ngày 30/11/2048

Nguồn gốc sử dụng : Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất. Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

b. Nhà ở: -/-

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Tổ xử lý nợ : Tầng 2 Tòa nhà COMECO, 549 Điện Biên Phủ , Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Điện thoại: (028) 7303 9139.

4. Tiêu chí lựa chọn:

          a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

          b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

          c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

          d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,....

          e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm, ...)

          f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

          - Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

          - Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;

          - Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}