Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 TP Hồ Chí Minh (BIDV Quận 3 TP Hồ Chí Minh) thông báo bán đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 754215, số vào sổ cấp GCN: CH02290 do UBND quận 9, TP. HCM cấp ngày 01/10/2013, cập nhật chuyển nhượng cho ông Hồ Đình Thích ngày 03/08/2017, cụ thể như sau:

Thửa đất:

Tổng số thửa đất: 2; tổng diện tích: 1.089,8 m2

Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Địa chỉ  thửa đất

Diện tích (m2)

Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng

Nguồn gốc sử dụng

Sử dụng riêng

Sử dụng chung

20

561

91A Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, quận 9, TP. HCM

717,9

 

Đất ở

Lâu dài

Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

20

562

Phường Long Trường, quận 9, TP. HCM

371,9

 

Đất trồng cây lâu năm

Đến ngày 01/10/2063

Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nhà ở

- Địa chỉ: 91A Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, quận 9, TP. HCM

- Diện tích xây dựng     : 80 m2

- Diện tích sàn               : 80 m2

- Kết cấu                        : Tường gạch, mái tôn

- Số tầng                         : 01 + sân

Ghi chú:

- Thành lập từ một phần thửa 553

- Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01405 (BH 182657) do UBND quận 9 cấp ngày 23/11/2011.

Tài sản 02: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 754214, số vào sổ cấp GCN: CH02289 do UBND quận 9, TP. HCM cấp ngày 01/10/2013, cập nhật chuyển nhượng cho ông Hồ Đình Thích ngày 03/08/2017, cụ thể như sau:

Thửa đất:

Tổng số thửa đất: 2; tổng diện tích: 1.086,2 m2

Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Địa chỉ  thửa đất

Diện tích (m2)

Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng

Nguồn gốc sử dụng

Sử dụng riêng

Sử dụng chung

20

563

91 và T42 Khu phố Phước Lai, Phường Long Trường, quận 9, TP. HCM

1.046,5

 

Đất ở

Lâu dài

Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

20

564

Khu phố Phước Lai, Phường Long Trường, quận 9, TP. HCM

39,7

 

Đất trồng cây hàng năm

Đến ngày 01/10/2063

Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nhà ở

- Địa chỉ                         : 91 và T42 Khu phố Phước Lai, Phường Long Trường, quận 9, TP. HCM.

- Diện tích xây dựng     : 225 m2

- Diện tích sàn               : 225 m2

- Kết cấu                        : Tường gạch, mái tôn

- Số tầng                         : 01+sân

Ghi chú:

- Thành lập từ một phần thửa 29,523,543.

- Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01218 (BĐ 799936) do UBND quận 9 cấp ngày 27/07/2011.

- Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1027/2002 do UBND quận 9 cấp ngày 09/11/2002.

Lưu ý: Tài sản được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế. Trong trường hợp diện tích hiện trạng thực tế nhà, đất thay đổi so với Giấy chứng nhận; diện tích nhà, đất chưa được cấp Giấy chứng nhận thì người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng, cấp Giấy chứng nhận (nếu được phép), tự chịu mọi chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này; người trúng đấu giá đảm bảo các quy định về nhận chuyển nhượng tài sản theo quy định pháp luật.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 1045 - 1047 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group.

Địa chỉ: L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tổng giá khởi điểm: 45.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng).Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

5.  Khoản tiền đặt trước: 4.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng) tương đương 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 22/12/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/12/2021 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group và Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/12/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/12/2021 tại nơi có tài sản. Xem hồ sơ tài sản tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group và Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

- Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group.

10. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 27/12/2021, 28/12/2021 và 29/12/2021, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group theo quy định.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 30/12/2021 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group.

12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}