Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 TP Hồ Chí Minh (BIDV Quận 3 TP HCM) thông báo về việc lựa chọn tổ chức định giá tài sản như sau:

1. Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá:

Quyền sử dụng đất:

Vị trí tọa lạc: 214/B15 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM.

Thửa đất số: 12, tờ bản đồ số: 33

Diện tích: 347,83 m2 (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy phẩy tám mươi ba mét vuông).

Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: 347,83 m2

Sử dụng chung: 0 m2             

Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị

Đất được giao hoặc thuê: nhận chuyển nhượng

Tài sản gắn liền với đất:

- Vị trí tọa lạc: 214/B15 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM.

- Diện tích xây dựng: -/-.                   Diện tích sàn: 160,65 m2

- Kết cấu: tường gạch, nền gạc bông, mái tole.

- Cấp: 3; Số tầng: 1

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 797602675803163, hồ sơ gốc số: 1997/2008/UB.GCN do UBND Quận 1, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 08/4/2008, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 26/12/2014.

2. Mục đích thẩm định giá

Xác định giá trị tài sản bảo đảm để tổ chức bán đấu giá công khai tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

3. Tiêu chí chọn tổ chức thẩm định giá

Để đảm bảo việc tổ chức thẩm định giá trị tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy  định của pháp luật, BIDV Chi nhánh Quận 3 TP Hồ Chí Minh lựa chọn và ưu tiên các tổ chức thẩm định giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,....

e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm,...)

f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).

5. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ

- Thời gian: Kể từ ngày phát hành thông báo và kết thúc chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày ra thông báo.

- Thông tin liên hệ: Bộ phận xử lý nợ - BIDV Quận 3 TP Hồ Chí Minh.

- Địa điểm: Lầu 2 Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: (028) 7303 9139.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}