Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh (BIDV Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh) thông báo về việc lựa chọn tổ chức định giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản định giá:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 6270/2000 do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/6/2000, cập nhật chuyển nhượng cho ông Trần Tuấn An ngày 21/3/2018, cụ thể như sau:

Thửa đất:

Tổng số thửa đất: 481; tờ bản đồ số: 3-X.PH-H.TĐ

Diện tích: 853 m2 (bằng chữ: Tám trăm năm mươi ba mét vuông)

Hình thức sử dụng: sử dụng riêng

Mục đích sử dụng: đất ở

Thời hạn sử dụng: lâu dài

Nhà ở:

Địa chỉ: 180A ấp Tân Điền A, phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.HCM

Tổng diện tích sử dụng: 123,93 m2 (bằng chữ: một trăm hai mươi ba phẩy chin mươi ba mét vuông)

Diện tích xây dựng: 123,93 m2

Kết cấu nhà: tường gạch, vách tạp, mái ngói

Số tầng: 1 + sân

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tiêu chí lựa chọn:

a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,....

e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm, ...)

f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

   - Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

   - Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;

   - Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}