Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh (BIDV Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh) thông báo bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ vay, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản bảo đảm:

1.1. Tài sản 1: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở số BE 472318, số vào sổ cấp GCN: CH 06931 do UBND Quận 6, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 06/05/2011, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 09/02/2018, cụ thể như sau:

* Quyền sử dụng đất:

- Vị trí tọa lạc: 240/13/14 đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh.

- Thửa đất số: 43, tờ bản đồ số: 35

- Diện tích: 831,0m2 (bằng chữ: Tám trăm ba mươi mốt phẩy không mét vuông).

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 831,0 m2

+ Sử dụng chung: 0 m2

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

+ Đất được giao hoặc thuê: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

 * Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở

Vị trí tọa lạc: 240/13/14 đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh.

Diện tích xây dựng: 70,3 m2; Diện tích sàn: 70,3 m2

Kết cấu: Vách tôn +Vách tạm mượn, mái tôn.

Cấp: 4; Số tầng: 1

Ghi chú:

- Vị trí nhà đất thuộc khu vực quy hoạch khu dân cư liên phường 10, 11 quận 6 theo Quyết định số 20584/KTST.QH ngày 21/11/1997 của Kiến Trúc sư Trưởng thành phố. Khi nhà nước thực hiện quy hoạch thì chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng đất phải chấp hành theo quy định.

- Địa chỉ cũ: 417/2B Hậu Giang, P11/Q6.

1.2. Tài sản 2: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở số BE 499059, số vào sổ cấp GCN: CH 07907 do UBND Quận 6, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 11/07/2011, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 09/02/2018, cụ thể như sau:

* Quyền sử dụng đất:

- Vị trí tọa lạc: 240/35/20 đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh.

- Thửa đất số: 66, tờ bản đồ số: 35

- Diện tích: 178,2m2 (bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám phẩy hai mét vuông).

- Hình thức sử dụng:

- Sử dụng riêng: 178,2 m2

- Sử dụng chung: 0 m2                               

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Đất được giao hoặc thuê: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Chưa được chứng nhận.

Ghi chú:

- Vị trí nhà đất thuộc khu vực quy hoạch khu dân cư liên phường 10, 11 quận 6 theo Quyết định số 20584/KTST.QH ngày 21/11/1997 của Kiến Trúc sư Trưởng thành phố. Khi nhà nước thực hiện quy hoạch thì chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng đất phải chấp hành theo quy định.

 - Thửa đất trên thuộc một phần thửa 66 và một phần thửa 67 tờ 35 (BDĐC-2011) P11/Q6.

- Không công nhận toàn bộ phần diện tích sàn xây dựng là 61,7 m2 do xây dựng sau quy hoạch, không phù hợp quy hoạch.

- Địa chỉ cũ: Kế 241/24B Nguyễn Văn Luông P11/Q6.

Lưu ý: Tài sản được bán đấu giá theo hiện trạng thực tế. Tài sản gắn liền với đất đã bị tháo dỡ một phần. Trong trường hợp diện tích hiện trạng thực tế nhà, đất thay đổi so với Giấy chứng nhận; diện tích nhà, đất chưa được cấp Giấy chứng nhận thì người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng, cấp Giấy chứng nhận (nếu được phép), tự chịu mọi chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này; người trúng đấu giá đảm bảo các quy định về nhận chuyển nhượng tài sản theo quy định pháp luật.

2. Thông tin liên quan đến việc đấu giá:

2.1 Giá khởi điểm: 89.810.880.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ, tám trăm mười triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng), trong đó:

- Tài sản 01: 73.953.529.461 đồng (Bảy mươi ba tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu, năm trăm hai mươi chín ngàn, bốn trăm sáu mươi mốt đồng).

- Tài sản 02: 15.857.350.539 đồng (Mười lăm tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi ngàn, năm trăm ba mươi chín đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

2.2 Khoản tiền đặt trước: 8.981.088.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu, không trăm tám mươi tám ngàn đồng) tương đương 10% giá khởi điểm.        

2.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

2.4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 22/03/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/04/2022 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group (L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)và Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh (Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

2.5. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08 giờ 00 phút ngày 28/03/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/03/2022 tại nơi có tài sản. Xem hồ sơ tài sản tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group (L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) và Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh (Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

2.6. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

- Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group và Trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

2.7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 01/04/2022, 04/04/2022 và 05/04/2022, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group theo quy định.

2.8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 06/04/2022 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group – địa chỉ: L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

2.9. Hình thức và phương thức đấu giá:

* Hình thức đấu giá:Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

* Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

    (Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá)./.

3. Thông tin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group – địa chỉ: L4-37.OT05 – Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ số: 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}