Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên (BIDV Phú Yên) trân trọng thông báo đến các đơn vị thành viên, tổ chức cá nhân quan tâm về việc mua tài sản thế chấp của khách hàng, cụ thể như sau:

I. Thông tin về tài sản đấu giá:

I.1. Tài sản 1: Căn hộ chung cư số C303, toà nhà CT1-Vimeco

a. Quyền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN quyền sử dụng đất số AQ 019605, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: 2486/QĐ-UBND/2009/1478, MS: 10113139463 do UBND quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cấp ngày 22/10/2009, đăng ký thay đổi tên người sử dụng đất ngày 31/12/2009, cụ thể:

- Địa chỉ thửa đất: Tòa nhà CT1 – Vimeco, đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

 • Diện tích:    1.322 m2
 • Hình thức sử dụng:

          + Sử dụng riêng: Không                    + Sử dụng chung: 1.322 m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

- Nguồn gốc sử dụng: Sở hữu căn hộ nhà chung cư.

b. Tài sản gắn liền với đất là: Căn hộ chung cư

- Địa chỉ: Căn hộ C (03.3) tầng số 03, Tòa nhà CT1- VIMECO, phường Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

- Diện tích xây dựng: 143,84 m2

- Kết cấu: Khung BTCL, mái BTCT.  - Số tầng: 25

I.2.  Tài sản 2: Căn hộ chung cư số A 03.1, toà nhà CT1-Vimeco

a. Quyền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp đối với thửa đất theo GCN Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 009525, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH/QĐ-UBND/2010/350 do UBND quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cấp ngày 25/05/2010; đăng ký thay đổi người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 09/08/2011, cụ thể như sau:

- Địa chỉ thửa đất: Tòa nhà CT1 – Vimeco, đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

 • Diện tích:    1.322 m2
 • Hình thức sử dụng:

          + Sử dụng riêng: Không                    + Sử dụng chung: 1.322 m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

- Nguồn gốc sử dụng: Sở hữu căn hộ nhà chung cư.

b. Tài sản gắn liền với đất là: Căn hộ chung cư

- Địa chỉ: Căn hộ A (03.1) tầng số 03, Tòa nhà CT1- VIMECO, phường Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

- Diện tích xây dựng: 94,00 m2

- Kết cấu: Khung BTCL, mái BTCT.            - Số tầng: 25

II. Giá bán tài sản, tiền đặt trước:

-  Căn hộ chung cư số C303, tầng 3/25, toà nhà CT1-Vimeco (diện tích 143,84m2): 4.532.000.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn).

- Căn hộ chung cư số A03.1, tầng 3/25, toà nhà CT1-Vimeco (diện tích 94m2): 2.962.000.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 10% giá bán/ căn hộ.

(Mức giá trên không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, lệ phí trước bạ, phí công chứng, phí đăng ký, chi phí sử dụng dịch vụ căn hộ và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu).

III. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Trả giá lên liên tục theo bước giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

+ Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

+ Không hạn chế số lần trả giá của khách hàng. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn người trả giá trước ít nhất là 01 bước giá và không quá 5 bước giá.

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng tham gia đấu giá tự đăng ký mở tài khoản, mua và nộp hồ sơ trực tiếp qua hệ thống đấu giá trực tuyến có tên miền https://daugiabtn.com/ của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam theo hướng dẫn hoặc liên hệ mua hồ sơ và mở tài khoản trực tiếp tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam; Địa chỉ: 6/4 Mạc Thái Tổ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;  ĐT 0243.7820483 – Mrs Lan: 093624978.

IV. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá

+ Thời gian bắt đầu trả giá           : 09 giờ 00 ngày 14/11/2022;

+ Thời gian kết thúc cuộc đấu giá: 10 giờ 45 ngày 14/11/2022;

+ Địa điểm: Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam (daugiabtn.com).

V. Thông tin liên hệ:

Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang web: www.daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam hoặc xin vui lòng liên hệ Phòng QLRR – BIDV Phú Yên (Ông Bùi Thanh Liêm - Điện thoại: 0902872628) để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng cảm ơn!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}