1. Tài sản đấu giá: Lô thiết bị, công cụ dụng cụ và lô đá các loại.

2. Nơi đang bảo quản, quản lý tài sản: tại Lô CI-4, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Giá khởi điểm của tài sản: 702.680.265 đồng; Nộp khoản tiền đặt trước 140.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá: 10.000.000 đồng.

4. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Dương - Trụ sở: Lô DC1a-13 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

5. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn; Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Tài sản kê biên thi hành án của Công ty TNHH Đá tự nhiên Bình Định.

7. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút ngày 04/11/2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

8. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: từ ngày 02/11//2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/11/2022.

9. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 07/11/2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

10. Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

11. Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

12. Thông tin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Dương - Trụ sở: Lô DC1a-13 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; ĐT: 0256.2200569 - 091.4024837; Fax: 0256.3547029.

- Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài; địa chỉ: số 340 đường Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; đầu mối: Nguyễn Đại Phú - Chuyên viên phòng KH 3, ĐT: 0931960493.

(Chi tiết Quy chế, Thông báo bán đấu giá tài sản số 619/QCTBGĐTS-ĐD ngày 17/10/2022 của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Dương - đính kèm).

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}