Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn (BIDV Phủ Diễn) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G 533378 do UBND huyện Quỳnh Lưu cấp ngày 10/05/1996 đứng tên ông Nguyễn Cảnh Doạt

- Mô tả tài sản: thửa đất số 336a.2; tờ bản đồ số 4; diện tích 669m2; tài sản gắn liền với thửa đất: nhà ba tầng, sơn màu hồng nhạt, tổng diện tích sàn khoảng 870m2; Địa chỉ: khối 16, phường Quỳnh xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Giá khởi điểm: 8.500.000.000đồng (bằng chữ: Tám tỷ năm trăm triệu đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Phủ Diễn phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn, Phòng Quản lý rủi ro, Địa chỉ: khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

- Đầu mối liên hệ: Ông: Nguyễn Hữu Thân (Email: thannh@bidv.com.vn; SĐT: 0968.626.178)

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Ưu tiên các tổ chức có trụ sở/chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Phủ Diễn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Phủ Diễn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}