Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn (BIDV Phủ Diễn) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Đơn vị được ủy quyền: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 319546 UBND huyện Quỳnh Lưu cấp ngày 24/01/2011 cho Ông Cao Thanh Tú và bà Đậu Thị Lan Anh.

- Mô tả tài sản: Thửa đất số 470, tờ bản đồ số 117-65A tại khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, diện tích: 297 m2 (200m2 đất ở, 97m2 đất trồng cây hàng năm). Tài sản gắn liền với đất là nhà ở 03 tầng, gồm 06 phòng ngủ, 01 phòng khách, 01 phòng bếp, diện tích 350m2 (Hiện nay chưa được ghi nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

- Địa chỉ tài sản: khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

- Giá khởi điểm: 1.670.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ sáu trăm bảy mươi triệu đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Phủ Diễn phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn, Phòng quản lý rủi ro. Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

- Đầu mối liên hệ: Ông Lê Xuân Thắng (Email: thanglx2@bidv.com.vn; SĐT: 0987.206.755).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của chi nhánh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của chi nhánh.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Phủ Diễn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Phủ Diễn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}