Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Bất động sản tại Thửa đất số: 28; Tờ bản đồ số: 13 Phường 01 tại: 45/4 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 70125011727, Hồ sơ gốc số: 2241/2004 do UBND Quận Gò Vấp cấp ngày 11/03/2004. Chủ sở hữu: bà Nguyễn Thị Uyên Thảo.

* Mô tả tài sản:

- Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 28.  Tờ bản đồ số: 13 Phường 01

+ Địa chỉ: 45/4 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

+ Diện tích: 72,80 m2 (Bằng chữ: Bảy mươi hai phẩy tám mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: 72,80 m2          

* Tài sản gắn liền với đất là nhà ở:

+ Địa chỉ: 45/4 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. HCM.

+ Tổng diện tích sử dụng: 133,70 m2

+ Diện tích xây dựng: 66,85 m2

+ Kết cấu nhà: Vách gạch, sàn gỗ + BTCT, mái tôn.

+ Số tầng: 02 + sân.

- Giá khởi điểm: 4.262.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Phòng Quản lý rủi ro (Địa chỉ: Số 66, Đường Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM).

- Đầu mối liên hệ:

+ Ông Phan Hữu Trí (Email: triph@bidv.com.vn ; SĐT: 0983.033.026); hoặc

+ Ông Lê Thế Giàu (Email: giault@bidv.com.vn ; SĐT: 0901.010.301).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}