Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Bình (BIDV Ninh Bình) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Giá trị lợi thế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên diện tích 2.980 m² đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thuê trả tiền hàng năm tại thửa đất số 63, tờ bản đồ số 36 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP851187 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cấp ngày 06/10/2014 cho Công ty TNHH Vạn Bảo Ngọc)

- Địa chỉ tài sản: Phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Giá khởi điểm: 22.282.000.000 VND

(bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Ninh Bình phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Bình, Phòng Khách hàng 3, Địa chỉ: đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Đầu mối liên hệ: Ông Lâm Quang Hiệp

(Email: hieplq2@bidv.com.vn; SĐT: 0985530583).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức đấu giá được lựa chọn sẽ sử dụng mẫu Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản do BIDV ban hành (có mẫu Hợp đồng kèm theo Thông báo này).

- BIDV Ninh Bình sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Ninh Bình không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}