Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: (i) Quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất; và (ii) máy móc thiết bị, thuộc dự án xây dựng hệ thống nhà kho chứa, dây chuyền chế biến gạo tại tỉnh Đồng Tháp.

- Mô tả tài sản:

+ Quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất:

Quyền sử dụng đất:

Thửa đất số: 207, tờ bản đồ số: 10

Địa chỉ thửa đất: Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp

Diện tích: 61.000 m2

Hình thức sử dụng: Đất cở sở sản xuất, kinh doanh.

Thời hạn sử dụng: đến ngày 20/7/2061

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Tài sản gắn liền với đất là: công trình trên đất

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp.

Hiện trạng công trình trên đất gồm:

STT

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng (m2)

Diện tích sàn hoặc công suất

Kết cấu chủ yếu

Cấp công trình

Số tầng

Năm HT xây dựng

1

Nhà làm việc 1

210

(14x15)

420

Khung sàn BTCT; tường xây gạch, mái lợp tôn

04

02

2012

2

Nhà làm việc 2

350

(14x25)

700

Khung sàn BTCT; tường xây gạch, mái lợp tôn

04

02

2012

3

Nhà xưởng sấy lúa

1680

(24x70)

1680

Khung, cột kèo thép; tường gạch cao 1.6 mét còn lại tôn; mái lợp tôn

04

01

2012

4

Nhà xưởng xay lúa gạo

4550

(35x130)

4500

Khung, cột kèo thép; tường gạch cao 1.6 mét còn lại tôn; Mái lợp tôn

04

01

2012

5

Kho chứa gạo 1

9100

(70x130)

9100

Cột kèo thép; mái lợp tôn sóng vuông; tường gạch cao 1.6 mét còn lại lợp tôn sóng vuông; nền BTCT

04

01

2012

 

+ Máy móc thiết bị, thuộc dự án xây dựng hệ thống nhà kho chứa, dây chuyền chế biến gạo:

STT

Loại tài sản

Số lượng

Giấy tờ gốc

1

Dây chuyền xây lúa và hệ thống sấy lúa 5 tấn/giờ

01

Hóa đơn số 507 ngày 14/7/2012

2

Hệ thống thùng chứa gạo 1000 tấn, bồ đài và băng tải.

01

Hóa đơn số 5114 ngày 01/10/2013

3

Hệ thống thùng chứa gạo 240 tấn, bồ đài và băng tải.

01

Hóa đơn số 5116 ngày 01/10/2013

4

Hệ thống bồ đài, băng tải

01

Hóa đơn số 5117 ngày 01/10/2013

5

Hệ thống máy phân loại sản phẩm theo màu sắc, kiểu Crystal 6 Plus, máy phân loại màu gạo AMECS, số kênh 396H (256:96:44)

01

Hóa đơn số 19 ngày 12/02/2014

6

Thiết bị phụ của máy phân loại sản phẩm theo màu sắc, kiểu Crystal 6 Plus

01

Hóa đơn số 20 ngày 12/02/2014

7

Hệ thống tách màu Sortex B5

01

Hóa đơn số 67 ngày 15/5/2014

8

Phụ kiện hệ thống tách màu Sortex B5

01

Hóa đơn số 5 ngày 21/8/2014

9

Máy đánh bóng gạo LAMICO, PR80 tự động phun nước và đóng mở liệu, năng suất 7-10 tấn/giờ; máy xát trắng tự động Bùi Văn Ngọ, CDA - 100C, năng suất 7-10 tấn giờ.

01

Hóa đơn số 114 ngày 10/7/2014

- Địa chỉ tài sản: Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

- Giá khởi điểm: 130.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ (Khu vực 4), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 6, 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).

- Đầu mối liên hệ: Ông Hoàng Xuân Tuân (Email: tuanhx@bidv.com.vn ; Di động: 0934657796).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của BIDV.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý; Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, phương án bán đấu giá.

- Thư đăng ký bán đấu giá và các cam kết khác của tổ chức bán đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV  sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}