Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

 - Tên và địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Tài sản bán đấu giá: 73 Máy móc thiết bị của Công ty CP Việt Ren (theo phụ lục đính kèm)

- Địa điểm bảo quản tài sản: Chi tiết theo phụ lục đính kèm

- Giá khởi điểm 31.341.000.000 đồng

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng trên website www.bidv.com.vn (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo).

- Thời hạn nộp hồ sơ của các Công ty (trực tiếp, qua bưu điện) không muộn hơn 17h ngày 16/05/2022.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Trung tâm Xử lý nợ. Địa chỉ: Tầng 19, Tháp A VinCom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Phạm Ngọc Hội (Tel: 0985.573.389).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

(i)Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

(ii) Văn bản mô tả năng lực, kinh nghiệm và tài liệu chứng minh kèm theo.

(iii)Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (thư chào giá bỏ vào phong bì kín, niêm phong).

(iv) Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm theo phụ lục I – Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư Pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}