Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm, thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin tài sản:

STT

Tài sản bảo đảm

1

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất diện tích 43 m2 tại số 02-Nhà N10 Khu TTQĐ Cục Quân y, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO448362, số vào sổ cấp GCN: CS 31330 do Sở TN&MT Tp. Hà Nội cấp ngày 06/7/2018 cho ông Đặng Việt Hoàng.

2

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất diện tích 42 m2 tại số 03-Nhà N10 Khu TTQĐ Cục Quân y, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO448363, số vào sổ cấp GCN: CS 31331 do Sở TN&MT Tp. Hà Nội cấp ngày 06/7/2018 cho ông Đặng Việt Hoàng.

3

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất diện tích 41,7 m2 tại số 04-Nhà N10 Khu TTQĐ Cục Quân y, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO448364, số vào sổ cấp GCN: CS 31332 do Sở TN&MT Tp. Hà Nội cấp ngày 06/7/2018 cho ông Đặng Việt Hoàng.

4

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất diện tích 394 m2 thuộc thửa 100-1, tờ bản đồ số 03 tại thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN575136, số vào sổ cấp GCN: CS 14241 do Sở TN&MT Tp. Hà Nội cấp ngày 05/4/2018 cho ông Đặng Việt Hoàng.

5

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất diện tích 518 m2 thuộc thửa 100-2, tờ bản đồ số 03 tại thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN575135, số vào sổ cấp GCN: CS 14242 do Sở TN&MT Tp. Hà Nội cấp ngày 05/4/2018 cho ông Lê Quốc Lợi.

6

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất diện tích 287 m2 thuộc thửa 100-3, tờ bản đồ số 03 tại thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN575134, số vào sổ cấp GCN: CS 14243 do Sở TN&MT Tp. Hà Nội cấp ngày 05/4/2018 cho ông Lê Quốc Lợi.

7

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất diện tích 361 m2 thuộc thửa 201, tờ bản đồ 06 tại thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK801497, số vào sổ cấp GCN: CH00108 do UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội cấp ngày 12/9/2012 cho bà Nguyễn Thị Huyền Thu.

8

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất diện tích 634 m2 thuộc thửa 24, tờ bản đồ 05 tại thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L929370, số vào sổ cấp GCN: 00619 do UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội cấp ngày 25/6/2003, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sóc Sơn cập nhật chuyển nhượng ngày 19/10/2018 cho bà Nguyễn Thị Huyền Thu.

9

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất diện tích 299 m2 thuộc thửa 89, tờ bản đồ 05 tại thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D0199680, số vào sổ cấp GCN: 00135 do UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội cấp ngày 16/02/1995, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sóc Sơn cập nhật chuyển nhượng ngày 07/12/2018 cho bà Nguyễn Thị Huyền Thu.

10

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất diện tích 263 m2 thuộc thửa 205, tờ bản đồ 06 tại thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V741095, số vào sổ cấp GCN: 00821 do UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội cấp ngày 24/02/2004, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sóc Sơn cập nhật chuyển nhượng ngày 10/12/2018 cho bà Nguyễn Thị Huyền Thu.

11

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất diện tích 624 m2 thuộc thửa 04, tờ bản đồ 19 tại thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CP 134370, số vào sổ cấp GCN: 10352 do Sở TN&MT Tp. Hà Nội cấp ngày 19/12/2018 cho bà Nguyễn Thị Huyền Thu.

12

Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất diện tích 38,2 m2 thuộc thửa 347-3, tờ bản đồ 16-A-IV-C tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CP086950, số vào sổ cấp GCN: 09194 do Sở TN&MT Tp. Hà Nội cấp ngày 19/12/2018 bà Nguyễn Thị Huyền Thu.

 

II. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày BIDV đăng thông báo trên website: www.bidv.com.vn (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

III. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ (Khu vực 4) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 07, số 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).

- Đầu mối liên hệ: Bà Lương Thị Vân Anh - Di động: 0978 144 104.

IV. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (trong đó nội dung thư chào giá thể hiện các nội dung như giá trị định giá dự kiến sơ bộ của tài sản định giá, mức giá…).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vi không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}