Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản bảo đảm yêu cầu thẩm định

a) Quyền sử dụng đất

- Thửa đất số: 20    Tờ bản đồ số: 5.

- Địa chỉ: 661 Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Diện tích: 121 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi mốt mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b) Tài sản gắn liền trên đất

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng (m2)

Diện tích sàn (m2)

Cấp công trình

Thời hạn sở hữu

Nhà ở riêng lẻ

-/-

292,1

02

Lâu dài

2. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nhận hồ sơ

- Trung tâm Xử lý nợ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 07, 24 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Anh Thơ (Email: thona1@bidv.com.vn; Điện thoại: 0919.521.427).

4. Tiêu chí lựa chọn

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (Trong đó nội dung thư chào giá thể hiện các nội dung như giá trị định giá dự kiến sơ bộ của tài sản định giá, mức giá…).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký sẽ hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của Pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ của những Đơn vị thẩm định giá không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}