Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội (BIDV Long Biên Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

* Quyền sử dụng đất tại Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 312735 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 28/08/2018. Cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 09                     ; tờ bản đồ số: 13

- Diện tích: 3490 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở: 400.0 m2; đất trồng cây lâu năm: 3.090 m2

- Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài.  Đất trồng cây lâu năm sử dụng đến ngày 01/07/2064

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 400 m2 không thu tiền sử dụng đất 3090.0 m2

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Long Biên Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Long Biên Hà Nội

- Địa chỉ: Số 137A đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Văn Thuần – Kiểm soát Phòng Khách hàng 2

- Điện thoại:  091.3536666

- E.mail: thuannv3@bidv.com.vn

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

- Chi phí hợp lý, thủ tục nhanh gọn

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Long Biên Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Long Biên Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}