Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội (BIDV Long Biên Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

1.1 Tài sản thứ nhất:

- Tên tài sản:  Thửa đất 9734, tờ bản đồ số 3 có địa chỉ tại Phường 6, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CK310922; Số vào sổ cấp GCN:CT38876 do Sở Tài Nguyên& Môi Trường Tỉnh Long An cấp ngày 01/08/2017. Cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 9734, tờ bản đồ số: 3

+ Địa chỉ: Phường 6, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

+ Diện tích: 500 m2 (bằng chữ: Năm trăm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.2.Tài sản thứ hai:

- Tên tài sản:  Thửa đất 9736, tờ bản đồ số 3 có địa chỉ tại Phường 6, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CK310921; Số vào sổ cấp GCN: CT38875 do Sở Tài Nguyên& Môi Trường Tỉnh Long An cấp ngày 01/08/2017. Cụ thể như sau:

+ Thửa đất số: 9736, tờ bản đồ số: 3

+ Địa chỉ: Phường 6, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

+ Diện tích: 500 m2 (bằng chữ: Năm trăm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.2. Thời hạn nộp hồ sơ:

+ Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Long Biên Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội, Phòng Khách hàng 2.

+ Địa chỉ: Số 137A Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.

+ Đầu mối liên hệ: Ông Ngô Anh Đức – Email: ducna1@bidv.com.vn; SĐT: 0919334230.

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

+ Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

+ Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

+ Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

+ Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

+ Chi phí hợp lý, thủ tục nhanh gọn

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV  Long Biên Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Long Biên Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}