Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long Biên Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

1.1. Tài sản thứ nhất:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: CK 835231; Số vào sổ cấp GCN: CS-BTL 07506 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hà Nội cấp ngày 22/09/2017 cho bà Nguyễn Thị Hồng Đăng.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa đất số: 319;228                       Tờ bản đồ: 10

+ Địa chỉ: Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

+ Diện tích: 178,8 m2

+ Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 145,8 m2

+ Sử dụng chung: 33,0 m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Địa chỉ tài sản: Số 136/64/20 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 4.010.874.000 VNĐ (Bốn tỷ, không trăm mười triệu tám trăm bảy mươi tư nghìn đồng)

1.2. Tài sản thứ hai:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: CM 199352; Số vào sổ cấp GCN: CS 50307 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hà Nội cấp ngày 21/12/2017 cho ông Trần Hồng Tuấn.

- Mô tả tài sản:

*Thửa đất:

+ Thửa đất số: 66                 Tờ bản đồ: 5H-IV-37

+ Địa chỉ: Số 8 ngõ 270 đường Giáp Bát, tổ 21B, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

+ Diện tích: 94,3 m2

 + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

 + Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

*Nhà ở:

+ Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ

+ Diện tích xây dựng: 43,3 m2

+ Diện tích sàn: 77,0 m2

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (Hạng); Cấp 3

+ Thời hạn sở hữu: -/-

- Địa chỉ tài sản: Số 8 ngõ 270 đường Giáp Bát, tổ 21B, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Giá khởi điểm: 6.922.837.000 VNĐ (Sáu tỷ, chín trăm hai mươi hai triệu tám trăm ba mươi bảy nghìn đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Long Biên Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội, Phòng KHDN1, Số 137A, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Văn Vinh – Chuyên viên KHDN1

(Email: vinhnv2@bidv.com.vn; SĐT: 0368.126.904)

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Long Biên Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Long Biên Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}