Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội (BIDV Long Biên Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thông tin tàn sản:

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Đỗ Bích Huyền theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BI 511178; Số vào sổ cấp GCN: 952 do UBND quận Long Biên, Hà Nội cấp ngày 12/04/2012, cụ thể như sau:

1.1 Đất ở:

+ Thửa đất số: 185-1; Tờ bản đồ số: 330-3

+ Địa chỉ thửa đất: Số 225B đường Ngọc Lâm, tổ 14, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

+ Diện tích: 67,4 m2

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 33,4m2; Sử dụng chung: 34 m2

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

1.2 Nhà ở:

+ Địa chỉ: Số 225B đường Ngọc Lâm, tổ 14, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

+ Diện tích xây dựng: 33,4m2

+ Kết cấu: Tường gạch

+ Số tầng: 1

+ Cấp( hạng): cấp 4

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Long Biên Hà Nội phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội, Phòng Khách hàng 2.

- Địa chỉ: Số 137A Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Văn Thuần

Email: thuannv3@bidv.com.vn

SĐT: 0913536666

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chi phí thấp, thủ tục nhanh gọn.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Long Biên Hà Nội sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Long Biên Hà Nội không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}