Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam-Chi nhánh Long Biên Hà Nội thông báo bán đấu giá lần thứ ba tài sản đảm bảo, cụ thể như sau:

1.Thông tin tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất của bà Phạm Thị Sen tại thửa đất số 521, tờ bản đồ số 20, tại địa chỉ: Thôn Bao Hàm, xã Thụy Hà (Nay là TT Diêm Điền), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CK 821049, số vào sổ cấp GCN: CS 04655 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình cấp ngày 09/2/2018).

Mô tả tài sản:

Quyền sử dụng đất:

-   Vị trí: Thửa đất số 521, tờ bản đồ số 20, địa chỉ tại Thôn Bao Hàm, xã Thụy Hà (Nay là TT Diêm Điền), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

-  Diện tích: 108,0m2 (Bằng chữ: Một trăm linh tám mét vuông);

-   Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

-   Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn;

-   Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

-   Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tài sản gắn liền với đất:

-   Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ;

-   Diện tích xây dựng: 72,2m2;

-   Diện tích sàn: 424,8m2;

-   Hình thức sử dụng: Sở hữu riêng;

-   Cấp (hạng): Cấp 3;

-   Thời hạn sở hữu: -/-.

Ghi chú: Bán theo hiện trạng thực tế của tài sản.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành - Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - ĐT: 024.73036056 hoặc Mr. Thắng : 0987.064.689.

3. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội. Địa chỉ: Số 137A Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

4. Giá khởi điểm: 6.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm triệu đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm thuế thu nhập cá nhân, các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký, phí trước bạ và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

5. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

-Tiền đặt trước: 1.340.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng).

-Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/Một hồ sơ).

-Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

6. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết công khai việc đấu giá tài sản từ ngày 21/03/2022 đến ngày 28/03/2022 tại 02 địa điểm:

- Trụ sở Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành (Địa chỉ: Phòng 403 tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội);

- Trụ sở BIDV - Chi nhánh Long Biên Hà Nội (Địa chỉ: Số 137A Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày: 25, 28, 29/03/2022 vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

- Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 24, 25/03/2022 tại nơi có tài sản: Thôn Bao Hàm, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 30/03/2022  tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.

10 .Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

11. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

12. Liên hệ:

12.1 Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: Phòng 403, tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Đầu mối liên hệ: Ông Đậu Chiến Thắng – Điện thoại: 0987.064.689

12.2  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội, Phòng Khách hàng 2

- Địa chỉ: Số 137A Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Tuấn- phó trưởng phòng KH2

- Điện thoại:  0983269048- 024 22207774

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}