Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn (BIDV Lạng Sơn) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

 

-Loại tài sản: Xe ô tô tải có cần cẩu, nhãn hiệu: THACO

-Biển số: 12C-022.57

-Số khung: RNHC800ACCC072138

-Số máy: YC4E13521E13F4A00038

-Giấy tờ gốc: Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 006775 do Công An Lạng Sơn cấp ngày 19/4/2014

-Giá khởi điểm: 152.727.000đ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai triệu bẩy trăm hai mươi bẩy nghìn đồng)

2. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Lạng Sơn phải nhận được trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn, Phòng Khách hàng doanh nghiệp.

- Đầu mối liên hệ: Hoàng Vinh Hiếu (email: hieuhv@bidv.com.vn; sđt: 0985.482.888).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 4  Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và được hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có trụ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}