Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn (BIDV Lạng Sơn) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

1.1. Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất của Bà Chu Thị Yến, ông Mông Văn Tuyển tại Thôn Phai Trần – Nặm Thoỏng (Nay là thôn Hoàng Tâm), xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG-800064, số vào sổ cấp GCN: CH-04476 do UBND TP Lạng Sơn cấp ngày 24/02/2017, đã chứng nhận bổ sung quyền sở hữu đối với nhà ở ngày 13/09/2017, cụ thể:

- Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 324;             

+ Tờ bản đồ số: 77

+ Địa chỉ: Thôn Phai Trần – Nặm Thoỏng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

+ Diện tích: 215,7 m2  (bằng chữ: Hai trăm mười năm phẩy bẩy mét  vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Tài sản gắn liền với đất:  Nhà ở riêng lẻ

+ Diện tích xây dựng: 78,3m2

+ Diện tích sàn: 130,1 m2

+ Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

+ Cấp (Hạng): Cấp III

+ Năm hoàn thành xây dựng: 2002

- Giá khởi điểm: 2.641.400.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm nghìn đồng)

1.2. Tài sản thứ 2: Quyền sử dụng đất của Bà Chu Thị Yến tại Khu tái định cư số 2 dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN-886450, số vào sổ cấp GCN: CH-05726 do UBND TP Lạng Sơn cấp ngày 22/08/2018, đã được tặng cho bà Chu Thị Yến theo hồ sơ số 004827.TA.3455./. ngày 19/9/2018, cụ thể:

- Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 435 (Ô số 67)

+ Tờ bản đồ số: 77

+ Địa chỉ thửa đất: Khu TĐC số 2 dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn.

+ Diện tích: 80 m2  (bằng chữ: Tám mươi mét  vuông)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Được tặng cho đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Tài sản gắn liền với đất:  Không.

- Giá khởi điểm: 880.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi triệu đồng)

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 7 ngày kể từ ngày thông báo (Hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV - Chi nhánh Lạng Sơn – Phòng Giao dịch Vĩnh Trại phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn – Phòng Giao dịch Vĩnh Trại (Địa chỉ: Số 40 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

- Đầu mối liên hệ: Bà Dương Thị Kiều Linh (Email: Linhdtk2 @bidv.com.vn; SĐT: 0974.511.338 / 02053.813.081).

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 4  Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và được hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Chi tiết tại Phụ lục I - Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp):

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV - Chi nhánh Lạng Sơn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV - Chi nhánh Lạng Sơn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}